*

"The Sound of Architecture" was a risk taking project. In case you want to find out more, please see trough "The Making of Glass Piano" video below and read these fine interviews and articles: 

"Skaņas Arhitektūra" bija riskants projekts. Gadījumā ja vēlies uzzināt vairāk, tad lūdzu apskaties "The Making of Glass Piano" video nedaudz zemāk, kā arī izlasi šīs burvīgās intervijas un rakstus: 

PETRIE   A PLUS   DESIGNDAUTORE   PetőfiLONDON'S TOP 7 OF 2015 

GIGANTIC FOREHEADRABBITALK  HOMECRUX  STREETPIANOS

AWESOMEINVENTIONS  MINDFOOD ATCHUUP

LR3  LR1  SATORI  NRA.LV  CHAULA.TV   

LR3 Nominācija

A self captured film I made from May to September on 2015 -the months it took to build a piano from glass. Like I said, it was a tough project to take, but it was worth every second. In case you have any questions about it, feel free to contact me!

Paša uzņemta filma laika posmā no Maija līdz Septembrim -2015 gadā. Mēneši, ko prasīja stikla klavieru izgatavošana. Kā jau stāstīju, tas bija smags projekts ko uzņemties, bet bija katras sekundes vērts. Gadījumā ja ir kādi jautājumi, ar prieku Tev atbildēšu!

Built with Berta.me